Persoonlijk & kleinschalig

Uitvaartcentrum de Liemers / 'de Wingerd'

Medio 2020 heeft Uitvaartzorg de Liemers, ‘de Wingerd’ in gebruik genomen als kleinschalig uitvaartcentrum. Het crematorium wordt gebouwd aan de achterzijde van ‘de Wingerd’ en gaat straks één geheel vormen met de villa.  In de nieuwbouw worden naast het uitvaartcentrum ook de ceremonieruimte, ontvangstruimte, koffiekamer en crematieruimte gerealiseerd. In het gehele plan is de beleving van de gasten het uitgangspunt. Bijdragen aan een mooi en persoonlijk afscheid zonder tijdsdruk.

Van idee tot ....

Al in 2013 heeft Ronny van Haften de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente Zevenaar om een uitvaartcentrum met crematorium te realiseren.
Diverse locaties werden besproken, bestemmingsplannen werden bekeken er is zelfs een locatie waar de tekeningen al werden uitgewerkt.

In 2017 werd Ronny benaderd door de eigenaar van ‘de Wingerd’, met de vraag om eens koffie te komen drinken. De uitspraak “koffie kan altijd”, kwam hier ook ter sprake en zo gezegd zo gedaan. Het was bekend dat Villa ‘de Wingerd’ te koop stond er waren weliswaar biedingen geweest, maar het eindbod is afgewezen en dus ‘de Wingerd’ stond weer te koop.

Er werd een bod uitgebracht en er volgde diverse gesprekken om uiteindelijk tot een voorlopige koopovereenkomst te komen. Dit was het eerste moment dat bekend werd wie de vorige partij was in de onderhandelingen… wellicht dat dit de berichtgeving in De Gelderlander en de diverse rechtszaken heeft veroorzaakt. Er was dus vóór Uitvaartzorg de Liemers een andere partij welke ook een uitvaartcentrum wilde realiseren op de locatie ‘de Wingerd’. Dit is pas bekend geworden nadat de voorlopige koopakte ondertekend werd.

De procedure rond de bestemmingsplanwijziging werd in gang gezet en de benodigde onderzoeken werden uitgevoerd en de resultaten werden aangeleverd bij de gemeente Zevenaar.  Waarna de vergunning uiteindelijk medio 2019 is verleend.

Korte tijd later werd bekend dat er een tweede vergunning is aangevraagd voor de realisatie van een uitvaartcentrum met crematorium aan de Doesburgseweg. Deze vergunning is aangevraagd door een uitvaartondernemer uit Didam. Twee aanvragen voor een crematorium in de Gemeente Zevenaar is wellicht wat veel, maar de gemeente Zevenaar is van mening dat er ruimte is voor twee crematoria. 

Toch heeft de gemeente Zevenaar gedacht dat het wellicht verstandig is om beide ondernemers samen aan tafel te zetten met een kop koffie om te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking en in meest brede zin de komst van twee crematoria in een relatief kleine gemeente te bespreken. Ook hier heeft Ronny van Haften gezegd “koffie kan altijd”.  De initiatiefnemer van het crematorium aan de Doesburgseweg is niet ingegaan op deze uitnodiging en heeft ervoor gekozen de juridische weg te bewandelen. Deze ondernemer heeft bezwaren ingediend, rechtszaken aangespannen en uiteindelijk de zaak voor de Raad van State laten komen. 

Uitspraak in deze zaak is gedaan op 13 april 2022. De Raad van State heeft het beroep van de concurrent ongegrond verklaard. Hiermee is er definitief groen licht en kan de realisatie van het crematorium beginnen.